Profil YPIT

Profil Yayasan Pendidikan Islam Terpadu "Ibnu Abbas"

Dewan Pembina : 

1) TGH.  Muharrar Mahfudz, MA

2) TGH. Muhammad Dahir,  Lc

3) Ust. Syamsul Anwar,  Lc

Ketua :

H. Utman Rifqi, SP

 

Sejarah Singkat

 

Organisasi

 

Lembaga Pendidikan

1) KBIT Anak Sholeh Mataram

2) TKIT Anak Sholeh Mataram 

3) SDIT Anak Sholeh 1 Mataram 

4) SDIT Anak Sholeh 2 Mataram